(1)
PesiwarissaL.; HiariejC.; SoffiantoI. RETORIKA INTERPERSONAL DALAM RESPONS ADU MULUT ORANG AMBON MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK). ARBITRER 2021, 3, 437-446.