[1]
Lekatompessy, S. 2013. Kajian Luasan Mangrove Akibat Pencemaran Laut. ARIKA. 7, 2 (Sep. 2013), 119-124.