Paillin, D. B. (2014). Perencanaan Persediaan Barang Dagangan Menggunakan Model Persediaan Multi Item Pada UD. Nurlia. ARIKA, 8(1), 1-10. Retrieved from https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/view/390