Marasabessy, R. S. (2012). Penentuan Maximum Acceptable Weight Limit (MAWL) Dengan Menggunakan Pendekatan Fisiologi. ARIKA, 6(1), 39-46. Retrieved from https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/view/501