Marasabessy, Rapiah Sarfa. 2013. “PENENTUAN MAXIMUM ACCEPTABLE WEIHGHT LIMIT (MAWL) UNTUK DURASI KERJA SINGKAT DENGAN PENDEKATAN BIOMEKANIK”. ARIKA 7 (1), 47-54. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/view/375.