Marasabessy, Rapiah Sarfa. “PENENTUAN MAXIMUM ACCEPTABLE WEIHGHT LIMIT (MAWL) UNTUK DURASI KERJA SINGKAT DENGAN PENDEKATAN BIOMEKANIK”. ARIKA 7, no. 1 (March 4, 2013): 47-54. Accessed February 9, 2023. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/view/375.