Rahman, A., Zakiah, Z., & Mukarlina, M. (2022). The Growth and Yield of Soybean (Glycine max (L.) Merril var. Anjasmoro) in Peat Soil by Giving Liquid Organic Fertilizer (LOF) Banana Stem Kepok (Musa paradisiaca L.). JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN, 18(1), 42-48. https://doi.org/10.30598/10.30598/jbdp.2022.18.1.42