LEKAL, J.; WATUGULY, T. ANALISIS KANDUNGAN FLAVONOID PADA TEH BENALU (Dendropohtoe pentandra (L.) Miq.). BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan, v. 3, n. 2, p. 154-158, 20 mar. 2017.