(1)
Titarsole, J.; Fransz, J. PENGARUH TEKANAN DAN SUHU TERHADAP KERAPATAN DAN NILAI KALOR BRIKET ARANG LIMBAH SERBUK MERANTI MERAH. JHPPK 2023, 7, 97-105.