Titarsole, J., and J. Fransz. 2023. “PENGARUH TEKANAN DAN SUHU TERHADAP KERAPATAN DAN NILAI KALOR BRIKET ARANG LIMBAH SERBUK MERANTI MERAH”. JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL 7 (1), 97-105. https://doi.org/10.30598/jhppk.v7i1.9017.