[1]
D. Pelmelay, M. Lasaiba, and F. Latumahina, “Pengelolaan Jagung Tepung (Zea Mays Var. Amylacea) Sebagai Makanan Pokok Masyarakat Dusun Romleher Selatan, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau - Pulau Terselatan”, jp, vol. 15, no. 2, pp. 133-142, Oct. 2022.