(1)
Abdin, M. KEDUDUKAN DAN PERAN WARGA NEGARA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. jpc 2020, 1, 17-25.