Abdin, Maslan. 2020. “KEDUDUKAN DAN PERAN WARGA NEGARA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL”. JURNAL PATTIMURA CIVIC (JPC) 1 (1), 17-25. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc/article/view/1681.