[1]
Joseph, J., Matuankotta, J. and Lakburlawal, M. 2023. Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat. PATTIMURA Law Study Review. 1, 2 (Dec. 2023), 409-414. DOI:https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i2.11787.