(1)
Joseph, J.; Matuankotta, J.; Lakburlawal, M. Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat. PALASRev 2023, 1, 409-414.