Hattu, Marthin, Popi Tuhulele, and Richard Waas. 2023. “Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. PATTIMURA Law Study Review 1 (2), 166-72. https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i2.11778.