Joseph, Jimmy, Jenny Matuankotta, and Mahrita Lakburlawal. “Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat”. PATTIMURA Law Study Review 1, no. 2 (December 18, 2023): 409-414. Accessed May 22, 2024. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/11787.