ARFIATI, D.; PRATIWI, R.; INAYAH, Z. HEMATOLOGI IKAN NILA (Oreochromis niloticus) DARI WADUK OLIGOTROFIK DAN EUTROFIK. Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology, v. 2, n. 2, p. 8-11, 4 nov. 2022.