SINAGA, R. Affidavit Sebagai Ratio Decidensi Putusan Onslag. PATTIMURA Legal Journal, v. 2, n. 3, p. 207-216, 14 nov. 2023.