(1)
Saimima, F.; Kereh, C.; Tuhurima, D. Peningkatan Penguasaan Materi Cahaya Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, And Share (SSCS) Pada Peserta Didik Kelas VIII. PHYSIKOS 2022, 1, 75-83.