Saimima, F., Kereh, C., & Tuhurima, D. (2022). Peningkatan Penguasaan Materi Cahaya Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, And Share (SSCS) Pada Peserta Didik Kelas VIII. PHYSIKOS Journal of Physics and Physics Education, 1(2), 75-83. https://doi.org/10.30598/physikos.1.2.8282