[1]
F. Saimima, C. Kereh, and D. Tuhurima, “Peningkatan Penguasaan Materi Cahaya Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, And Share (SSCS) Pada Peserta Didik Kelas VIII”, PHYSIKOS, vol. 1, no. 2, pp. 75-83, Dec. 2022.