Kakay, P., N. Renyaan, Y. Ririhena, A. Latununuwe, E. Huliselan, and S. Singerin. “Pengembangan Peralatan Eksperimen Gerak Lurus Beraturan (GLB) Berbasis Smartphone”. PHYSIKOS Journal of Physics and Physics Education, Vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 69-74, doi:10.30598/physikos.1.2.8540.