Saimima, Fadila, Cicylia Kereh, and David Tuhurima. “Peningkatan Penguasaan Materi Cahaya Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, And Share (SSCS) Pada Peserta Didik Kelas VIII”. PHYSIKOS Journal of Physics and Physics Education 1, no. 2 (December 30, 2022): 75-83. Accessed May 25, 2024. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/physikos/article/view/8282.