1.
Saimima F, Kereh C, Tuhurima D. Peningkatan Penguasaan Materi Cahaya Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, And Share (SSCS) Pada Peserta Didik Kelas VIII. PHYSIKOS [Internet]. 30Dec.2022 [cited 25May2024];1(2):75-3. Available from: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/physikos/article/view/8282