BURHAN, A.; LIMBA, A.; TUHURIMA, D. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ALGODOO DALAM DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MATERI GERAK PARABOLA. Science Map Journal, v. 5, n. 1, p. 23-30, 8 jun. 2023.