LITAAY, C.; PELASULA, D. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENURUNAN KUALITAS CAKALANG. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan UNPATTI, v. 1, n. 1, p. 210-220, 6 jun. 2020.