RAHABEAT, J.; LONDAH, K.; NANLOHY, A.; WAILERUNY, W. ANALISIS FINANSIAL USAHA PERIKANAN PUKAT CINCIN DI DUSUN SERI, KOTA AMBON. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan UNPATTI, v. 1, n. 1, p. 338-347, 6 jun. 2020.