[1]
R. Papilaya and J. Hiariey, “DAMPAK EKONOMI DESTINASI PARIWISATA BAHARI NAMALATU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI LATUHALAT KOTA AMBON”, PSNKP, vol. 1, no. 1, pp. 317-332, Jun. 2020.