Rahabeat, Jolanda, Kimberly Londah, Albert Nanlohy, and Welem Waileruny. “ANALISIS FINANSIAL USAHA PERIKANAN PUKAT CINCIN DI DUSUN SERI, KOTA AMBON”. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan UNPATTI 1, no. 1 (June 6, 2020): 338-347. Accessed March 26, 2023. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/semnaskpfpik/article/view/2055.