[1]
Sopacua, M. 2019. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. JURNAL BELO. 4, 2 (Feb. 2019), 204-217. DOI:https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217.