(1)
Sopacua, M. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. belo 2019, 4, 204-217.