(1)
Salamor, A.; Hattu, J.; Titahelu, J.; Leasa, E. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara. belo 2021, 7, 213-223.