Sopacua, M. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. JURNAL BELO, 4(2), 204-217. https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217