SOPACUA, M. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. JURNAL BELO, v. 4, n. 2, p. 204-217, 28 fev. 2019.