Sopacua, Margie. 2019. “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”. JURNAL BELO 4 (2), 204-17. https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217.