Sopacua, M. (2019) “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, JURNAL BELO, 4(2), pp. 204-217. doi: 10.30598/belovol4issue2page204-217.