[1]
M. Sopacua, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, belo, vol. 4, no. 2, pp. 204-217, Feb. 2019.