Sopacua, M. “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”. JURNAL BELO, Vol. 4, no. 2, Feb. 2019, pp. 204-17, doi:10.30598/belovol4issue2page204-217.